مبحث حدود
مبحث حدود مواد 217 تا 288 می باشد در 2 ساعت با کلیه نکات و رمز ها یاد بگیرید

مبحث حدود قسمت دوم01:03:35

مبحث قصاص
مبحث قصاص در 4 قسمت تدریس شده است مواد 288 تا 311 و 347 تا 391 که ویژه آزمون وکالت می باشد.

مبحث دیات
مبحث دیات در 2قسمت تدریس مواد 448 تا 537 می باشد

تعزیرات
تعزیرات تدریس مواد 498 تا 725 می باشد. تمام سرفصل ها تدریس شده است. و برای هر قسمت فقط تیتر ابتدای اون مبحث نوشته شده است

مبحث حدود قسمت اول
هیچ پیوستی یافت نشد
هیچ پیوستی یافت نشد
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!