دوره حقوق اساسی

با عرض پوزش ، ما نمی توانیم هیچ دوره ای برای این جستجو پیدا کنیم.

ممکن است بخواهید دوره های ویژه ما را بررسی کنید:

-30%
همه سطح‌ها

حقوق اساسی

690,000 تومان
483,000 تومان

-47%
همه سطح‌ها

قوانین خاص حقوق مدنی و آدم

937,000 تومان
498,000 تومان

قوانین خاص حقوق مدنی و آدم

12 ساعت
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
قانون اجرای احکام مدنی
ق نحوه ی اجرای محکومیت های مالی
ق حمایت خانواده
ق دیوان عدالت اداری
ق شورای حل اختلاف
ق بیمه اجباری اشخاص ثالث
ق مسئولیت مدنی
ق روابط موجر و مستاجر ۵۶
ق روابط موجر و مستاجر ۷۶
-30%
همه سطح‌ها

حقوق تجارت

2,200,000 تومان
1,540,000 تومان

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!