دوره حقوق اساسی

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-30%

حقوق اساسی

10 درس
10 ساعت
همه سطح‌ها

حقوق اساسی ویژه آزمونهای وکالت کانون وکلا و مرکز وکلا …

-30%

دوره جامع حقوق اساسی

14 درس
13 ساعت
متوسط

تدریس دوره جامع حقوق اساسی این تدریس به صورت کامل …

نکته و تست حقوق اساسی

3 درس
3.5 ساعت
همه سطح‌ها

آموزش حقوق اساسی در قالب نکته و تست ویژه ماهای …

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!