دوره حقوق اساسی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-30%

حقوق اساسی

10 درس
10 ساعت
همه سطح‌ها

حقوق اساسی ویژه آزمونهای وکالت کانون وکلا و مرکز وکلا …

-30%

دوره جامع حقوق اساسی

14 درس
13 ساعت
متوسط

تدریس دوره جامع حقوق اساسی این تدریس به صورت کامل …

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!